utorak, 15. travnja 2008.

Od Joze Jelinića-Pope, G.Močila


Ana Knežević (rođ. Marinić), u narodnoj nošnji; majka Ante Ćokare i Eve Tomić,
sa sinom Antom? (slikano sredinom 40-tih)


Mara Rubil, majka Ankice Jelinić, rođ.Šimić.


Anto Šimić iz Kričanova - otac Ankice Jelinić, rođ. Šimić.
Te 1968. godine, predstavnike učesnika Sabora pjesama i igara, primio je i tadašnji predsjednik općine. Na slici su: Tomo-Baćo Stanić, Jozo-Popo Jelinić, predsjednik općine Nikola Lemešević, Ilija Milošević ...


Još jedna slika sa Sabora 1968. godine. Kolo je predvodio Jozo Popo, Markica Tomić-violina i Ivan Kovačević-šargija. (članovi su svi iz G.Močila i Luščana).

Nema komentara: