petak, 19. rujna 2008.

Iz osobne arhive (12)


U Slavonskom Brodu 1996. godine - kumovi Jozo i Ivica;Slikano 1971. godine u Puli kod plinare (iako tako ne izgleda);
(Vaš administrator iz srednjoškolskih dana)


Slikano 1957. godine, na glavnoj ''cesti'' kod ''Geđana''.
(administrator sa roditeljima)

Nema komentara: