četvrtak, 23. listopada 2008.

Slike Novog Sela od 05.10.2008. (2)Obnovljena kuća Tome (Marijana) Odobašića.
Pogled od Pranjića prema Odobašića sokaku.
(pogled prema kući Ivice Šiške);

... i  Mirko Odobašić je obnovio svoju kuću.

Obnovljena kuća Ilije Božića, na kraju Odobašića sokaka prema Kovačevićima.

Ana Odobašić (žena Nike Galeta), također je obnovila svoju kuću.

Ivo Odobašić (Nike), iako je živio u B.Brodu, obnovio je svoju vikendicu u Novom Selu!

... obnovljena je i kuća Joze Čabraje - Kajuna.

Nema komentara: