četvrtak, 27. studenoga 2008.

Još malo slika! Selo i ljudi!


rujan 1979. - Jelinića sokak u G.Močilima;
rodice, Ankica (Stipina) i Dubravka (Jozina) u našim, narodnim nošnjama.

1969. godine u G.Močilima:
Obitelj Joze Jelinića Pope - stoje: Ankica, Jozo sa sinom Antom,
sjede: kćerka Dubravka, majka Ruža i sin Marko.

Miro Žilić (Ivice) - Novo Selo, 1989. godine

1961. godine - obiteljska kuća Jakova Bilića u Novom Selu.
Anica Bilić (žena Jakova) u tipičnoj narodnoj nošnji.

Nema komentara: