četvrtak, 18. prosinca 2008.

Iz albuma Zorana Mijića (Rijeka)


Unuk i dida: Zoran i Šimo!

Emica i Šimo Stanić, sa kćerkama: Ljerkom, Antonijom, Gogom, Maricom i Verom.

Sa jednog veselja, ispred kuće Nike Kovačevića, kolo uz Sakibovu harmoniku.
(iako se ne prepoznaju, Zoran je napisao da su u kolu, njegova baka Emica, njene sestre Ana, Vikica, Julka i Lucija i ostalo društvo).

Šimo Stanić - biciklista, (jedna starija ''fotka'' iz Novog Sela).

Strastveni lovac - Zoranov dida, Šimo Stanić - iz mlađih dana.

Kaja Stanić, (majka Šime, Marka, Drage i Ante Stanića).
(Iako nije živio u N.Selu, Zoran je ostao ponosan na svoje novoseljanske korijene, i sa velikim zadovoljstvom je ustupio objavljene materijale)

Nema komentara: