subota, 25. travnja 2009.

Slikom i rječju, sa radne akcije uređenja igrališta NK Ukrine


Dio ''akcijaša'' sa predsjednikom Savjeta MZ N.Selo - Mirkom Đakovićem.
(stoji treći s lijeve strane)

E, ovo je već za noviju eru, Novog Sela i igrališta NK Ukrine!
Dio učesnika radne, akcije na kraju obavljenog posla.

Trebalo je prvo pokositi i sve lijepo očistiti!
Dio igrališta prema lijevom korneru južnog gola (prema Žilićima).

Majstori na djelu! Ivica, Miro i Vlado.

Vlado Žilić, Miro Krnjo, Vjeko Đaković, Ivica i Jozo Kovačević, te Nebojša Maletić, u bravariji kod Zebe, prilikom pripreme novih ''golova''.
Kao što je i dogovoreno, danas 25.04.2009. god. održana je radna akcija na uređenju igrališta NK Ukrine, na legendarnoj ''Žilićki''.
Akciji se odazvalo 20-25 građana, a raduje, da su uz ''starije'', učešća uzela i djeca, te nekolicina žena!
Nakon košenja i uklanjanja raslinja, izvršen je ponovni premjer i postavljanje novih stativa (golova) koje su zavarivači pripremali na ''licu mjesta''.
U drugoj fazi obnove igrališta, pristupit će se finom košenju i obilježavnju potrebnih linija igrališta. Očekuje se, da svi planirani radovi u ovoj fazi obnove igrališta budu završeni najkasnije do 09.05.2009. godine.

Nema komentara: