četvrtak, 22. listopada 2009.

Sa starih razglednica (iz naše okoline) - 2
Tri, do sada neobjavljene razglednice Bos.Broda!

Nema komentara: