četvrtak, 17. ožujka 2011.

NOVA RADNA AKCIJA - 26.03.2011. godine

Prema informaciji sa jučerašnjeg sastanka Organizacionog odbora za obilježavanje stogodišnjice župe Novo Selo,    u subotu - 26.03.2011. godine, nastavlja se sa radovima na čišćenju i uređenju terena neposredno uz mjesnu školu.
Završetak planiranih radova čišćenja, je preduvjet za angažiranje mehanizacije za uklanjanje temelja bivših školskih stanova i sportske dvorane te nasipanje tla.
Za očekivati je, da se ponovi dobar odaziv mještana sa prethodnih radnih akcija, a posebno zadovoljstvo pričinjava nam svima, sve veće prisustvo mlađih naraštaja naših novoseljana.

Nema komentara: