petak, 15. travnja 2011.

Aktivnosti Odbora za obilježavanje stote obljetnice župe.

                 14.04.2011. godine, pod predsjedanjem vlč. Ante Trgovčevića i Mirka Đakovića, u Novom Selu je održan brifing-sastanak Odbora za obilježavanje stote obljetnice osnutka novoseljanske župe.
Na sastanku su rezimirane dosadašnje aktivnosti Odbora, po zaduženjima članova od 16.03.2011. godine, i sa zadovoljstvom je konstatirano:

- da su radovi na uređenju platoa od zgrade MZ pored škole do puta i do školskog igrališta, skoro pri kraju, ali da je poslije uskrsnih blagdana potrebno organizirati jednu akciju na uređenju glavnog puta i neposrednog crkvenog okruženja,
- da su ostvareni kontakti sa raseljenim mještanima (Australija, Kanada, Švedska...),
- da aktivnosti na medijskoj promociji ovog jubileja teku prema planu i očekivanju,
- da je ugovoreno sve potrebno za prihvat i smještaj gostiju (šatori, stolovi, klupe, hladnjače...),
                U cilju pravovremenog osiguranja potrebnih sredstava, Odbor poziva sve mještane koji su spremni materijalno pomoći, da se jave župniku ili dežurnom u MZ, prema ranije utvrđenom planu dežurstva.
                Prema informaciji dvojice predsjedavajućih, svi oni koji su obećali donirati pečenke, također mogu početi sa uplatama novčanih sredstava kod zaduženih članova Odbora, ili na navedenim mjestima u samom selu.

prema informaciji:               
predsjednika Odbora, vlč. Ante Trgovčevića i
zamjenika predsjednika, Mirka Đakovića.

Nema komentara: