srijeda, 30. studenoga 2011.

UN-ov FOND ZA LJUDSKU SIGURNOST, posjetio MZ Novo Selo

Izvještava, J.Kovačević;

U utorak, 29.11.2011. godine, predstavnici UN-ovog ''Fonda za ljudsku sigurnost'' , kojeg čine predstavnici UNDP, UNICEF, UNHCR, IOM i UN Rezidentni koordinator u BiH, posjetili su Mjesnu zajednicu Novo Selo.
Organizator ove tematske posjete spomenute UN fondacije, je općinski ''Centar za socijalni rad'' kojeg je predstavljala direktorica, Sandra Čančarević-Milašin, a općinsku administraciju je predstavljao  predsjednik Skupštine općine B.Brod - Ismet Đuherić. Domaćin skupa je bio predsjednik MZ N.Selo Mirko Đaković, a  još su prisustvovali: vlč. Anto Trgovčević upravitelj župe N.Selo,  Ivo Mijić i administrator ovog bloga.
U radu skupa je sudjelovao i dugogodišnji volonter u realizaciji programa povratka i aktivista iz MZ Kolibe Gornje - Senad Žepčan.
             Tema razgovora je bila analiza stanja sa aspekta sigurnosti povratnika i ''domaćeg'' stanovništva iz oblasti: zdravstva i socijalne zaštite, zapošljavanja, eventualne diskriminacije po bilo kojem osnovu, kooperativnost lokalne uprave i ishodovanje osobnih i drugih dokumenata iz nadležnosti općine i organa uprave, rješavanje pitanja iz prava mirovinskog osiguranja, zaštita imovine povratnika...
             O stanju ''ljudske sigurnosti'' na nivou općine, izvjestili su: direktorica ''Centra''  i  predsjednik SO-e B.Brod, dok su o stanju ''ljudske sigurnosti'' u MZ N. Selo i Kolibe Gornje, izvjestili prisutni aktivisti.
            Nema komentara: