petak, 21. rujna 2012.

JAVNI NATJEČAJ VLADE RH

Kao i u prethodnim godinama, Vlada RH je raspisala ''Javni natječaj'' za prikupljanje ponuda za financiranje raznih obrazovnih i kulturnih programa i projekata za Hrvate u BiH iz proračunskih sredstava za 2012. godinu.
Natječaj je otvoren do 05. listopada 2012. godine,  a obrazac za prijavu se može naći na internetskoj stranici Ministrastva vanjskih poslova Republike Hrvatske, na adresi: www.mvep.hr
Sadržaj natječaja vam prenosim u cijelosti:

 


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Povjerenstvo
za koordinaciju potpore i financiranje
obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih
programa i projekata od interesa za hrvatski narod
u Bosni i Hercegovini za 2012. godinu


Klasa: 612-08/12-03/02
Urbroj: 50-10-12-03

Zagreb, 30. kolovoza 2012.Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2012. godinu (Narodne novine, broj 97/2012.)


Povjerenstvo
raspisuje


J A V N I   N A T J E Č A J
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA FINANCIRANJE OBRAZOVNIH, KULTURNIH, ZNANSTVENIH I ZDRAVSTVENIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA RH ZA 2012. GODINU1. VRSTA FINANCIJSKE POTPORE

Registrirane pravne osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini mogu podnijeti prijave za dobivanje financijske potpore za provedbu prioritetnih programa i projekata koji nadopunjuju i proširuju zadovoljavanje općih i javnih potreba Hrvata u Bosni i Hercegovini kao što su:


* izgradnja, obnova i opremanje obrazovnih ustanova (od osnovne škole do sveučilišta) te izrada programa i projekata za izvođenje nastave na hrvatskom jeziku
* izgradnja, obnova i opremanje zdravstvenih ustanova te nabava opreme za liječenje, zaštitu i očuvanje zdravlja
* izgradnja, obnova i opremanje ustanova kulture i kulturnih dobara
* infrastrukturni projekti usmjereni na stvaranje preduvjeta za održivi povratak i opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini
* potpora javnim glasilima na hrvatskom jeziku
* nabava knjiga i časopisa hrvatskih nakladnika za škole i narodne knjižnice te potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i časopisa od kulturološkog značenja

Prednost u dobivanju financijske potpore imat će veći projekti koji će proizvoditi dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini.

Iz ovih sredstava nije predviđeno financiranje:
*programa i projekata prijavljenih od organizacija ovisnih o bilo kojem političkom usmjerenju ili stranci
*programa i projekata koji se odnose na jednokratne manifestacije kao npr. konferencije, okrugle stolove, seminare, proslave obljetnica i sl.
*programa i projekata koji imaju tržišno usmjerenje.


2. UVJETI PRIJAVE
Za ostvarivanje prava na financijsku potporu zainteresirane pravne osobe moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
* biti registrirane i djelovati na području Bosne i Hercegovine, što dokazuju ovjerenom preslikom sudskog registra
* svojim djelovanjem promicati interese i zaštitu Hrvata u Bosni i Hercegovini.


3. POTREBNA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Program i projekt koji se prijavljuje za dobivanje financijske potpore mora sadržavati sljedeće:
* ispunjen izvornik prijavnog obrasca
* ovjerena preslika rješenja o registraciji, te njegove izmjene ukoliko ih je bilo
* financijski dio programa / projekta s detaljnim troškovnikom u kunama.


4. NAČIN PRIJAVE

Prijavu programa i projekta na prijavnom obrascu s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu: Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, s napomenom "za Javni natječaj".
Prijavni obrazac nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske (www.mvep.hr).


5. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava programa i projekata za financijsku potporu iz sredstava Državnog proračuna RH za 2012. godinu, sukladno uvjetima ovog Natječaja, je 30 dana od dana objave u jednom javnom glasilu u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini te na internetskoj stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske (www.mvep.hr). Natječaj je otvoren zaključno s danom 5. listopada 2012.godine.


6. NAČIN OBJAVE PRIHVAĆENIH PROGRAMA I PROJEKATA

Vlada Republike Hrvatske će na temelju prijedloga Povjerenstva donijeti Odluku o raspodjeli sredstava za prihvaćene programe i projekte. Odluka će biti objavljena u „Narodnim novinama“ i na internetskoj stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske (www.mvep.hr).

Pravne osobe dužne su potpisati ugovor o financijskoj potpori za provedbu programa i projekata za 2012. godinu s nadležnim ministarstvima Republike Hrvatske, te financijska izvješća o utrošenim sredstvima dostaviti ministarstvima s kojima je potpisan ugovor.


(Preuzeo sa internetske stranice Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH)

Nema komentara: