ponedjeljak, 14. siječnja 2013.

''NA GRANICI SA EU'' - Brošura Direkcije europskih integracija BiH

Napisao: J.Kovačević                 


                 U cilju pojašnjenja novih ''režima'' odnosa sa RH, analiziranih kroz četiri osnovne točke: 1. trgovinu;  2. rad, usluge i financije;  3. putovanja i boravak; i  4. ostala pitanja, nakon prikupljenih odgovora na neka od ključnih pitanja u međudržavnom prometu roba, ljudi, usluga i kapitala, Direkcija za europske integracije BiH, 28.12.2012. godine objavila je brošuru koja daje odgovore na navedena pitanja.
Brošura  je objavljena na web-stranici http://www.dei.gov.ba/ pod naslovom ''NA GRANICI SA EU''.
                 Navedenu brošuru čini ukupno 76 pitanja i odgovora o uticaju ulaska Republike Hrvatske u EU (koji će uslijediti 01. srpnja 2013. godine),  na Bosnu i Hercegovinu i njene građane,  u mnogim svakodnevnim komunikacijama i kontaktima sa EU - režimom, a kasnije i sa odredbama Šengenskog sporazuma  koje će se primjenjivati i u odnosima BiH i Hrvatske.
Iako u mnogim oblastima, članstvo Hrvatske u EU neće proizvesti nikakve promjene, odnosno i dalje će vrijediti postojeći ugovori i pravila, u cilju sveobuhvatnog informiranja građana BiH, i takva pitanja su uvrštena u ovu brošuru.
Za sada, ne postoje svi odgovori i tumačenja za situacije u kojima se građani BiH mogu svakodnevno naći, ali je u ovoj brošuri moguće,  na jednom mjestu pronaći one najbitnije odgovore koji će uskoro biti vrlo aktualni.

                Prema zamisli Direkcije, brošura je trenutno dostupna na navedenoj web-stranici, samo u elektronskom zapisu, ali bi do kraja ožujka 2013. godine trebala doživjeti tiskano izdanje u džepnom formatu.
Odgovori na pitanja  i sadržaj brošure, može koristiti  građanima sa obje strane buduće šengenske granice, a kako je u  području graničnog prijelaza između dva Broda, posebno intezivan putnički promet, upućujem vas da posebno pročitate poglavlje ''Putovanje i boravak'' koje se nalazi na 26 stranici brošure.


Nema komentara: