petak, 31. svibnja 2013.

U LISTOPADU 2013. GODINE, KONAČNO SLIJEDI POPIS BIH STANOVNIŠTVA!

Preuzeto sa portala: republikainfo.com

Nakon 22 godine Popis stanovništva u BiH

                   ''Međunarodna promatračka operacija ocijenila je da se pripreme za popis stanovništva u BiH u listopadu 2013. odvijaju prema planu. Posljednji popis stanovništva u BiH izvršen je krajem ožujka 1991. godine.
Međunarodna promatračka operacija (IMO) za popis stanovništva i kućanstava u Bosni i Hercegovini (BiH) 2013. godine ocjenila je stanje priprema za popis. IMO je osnovala Europska komisija 2009. godine na poziv Vijeća ministara BiH kako bi osigurali da priprema i provedba popisa budu u skladu s europskim i međunarodnim standardima.  
IMO čine predstavnici: EUROSTAT-a koji predsjedava Upravljačkom grupom, Generalne direkcije Europske komisije za proširenje; Vijeća Europe (CoE), Direkcije Ujedinjenih nacija za statistiku (UNSD), Ekonomske komisije za Europu Ujedinjenih nacija (UNECE) i Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFP).
Nakon 10. ocjene Upravnog odbora sačinjenog od stručnjaka za popis, koja je provedena od  28. do 31. svibnja, IMO, na čelu sa Pieterom Everaersom, direktorom u EUROSTAT-u odgovornim za statističku suradnju sa zemljama u procesu proširenja, pohvaljen je ostvareni napredak u pripremama popisa na tehničkoj razini.  
Uzimajući u obzir dosadašnju tehničku pripremljenost i volju vlasti BiH i zavoda za statistiku, IMO smatra da je BiH spremna da u listopadu 2013. godine izvrši popis.
                  IMO apelira na zavode za statistiku da blagovremeno i učinkovito ispune sve preostale pripremne zadatke. IMO naglašava značaj pune i daljnje podrške vlasti BiH uključujući stvaranje povoljne klime za proces popisa i nastavak dobre suradnje između statističkih zavoda. Isto tako, IMO apelira na sve političke snage u BiH da daju podršku.
Od svih organa vlasti traži se da se pridržavaju europskih i međunarodnih standarda u svezi sa svim metodološkim pitanjima popisa. Posebno, IMO preporučuje da se velika pozornost posveti snažnoj i djelotvornoj komponenti komunikacije kako bi se u javnosti osiguralo dobro shvaćanje popisa i njegovog značaja za buduću izradu socijalnih i ekonomskih politika u BiH.
Lista koja sadrži detaljnije tehničke preporuke IMO-a biće uskoro dostavljena vlastima BiH u okviru izvješća 10. misije za ocjenu spremnosti popisa.
Tijekom ove 10. misije, Upravni odbor detaljno je ocjenjivao pripreme za popis u tri zavoda za statistiku.
Upravljačka grupa IMO-a održala je sastanak na kojemm se detaljno razmatrao stupanj spremosti i izradile preporuke. 
Pieter Everaers održao je sastanke s Damirom Hadžićem, ministrom komunikacija i prometa BiH, i Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine, Zavodom za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine i Zavodom za statistiku Republike Srpske, na kojem su predstavljeni i razmotreni ocjena i preporuke IMO-a.''


Nema komentara: