utorak, 10. rujna 2013.

POPIS STANOVNIŠTVA U BIH - 01.-15.10.2013. GODINE

Napisao: Jozo KovačevićPredstojeći ''listopadski'' popis stanovništva u Bosni i Hercegovini, po svemu sudeći bi mogao imati povijesni značaj za budućnost cijele BiH, ali i za budućnost njenih naroda. U tom cilju mnoge stranke, već su davno započele kampanju animiranja i pripreme građana za aktivno učestvovanje u predstojećem popisu stanovništva u BiH.
Prema dostupnim informacijama iz tiskanih i elektroničkih medija, animiranje i svojevrsna kampanja, primjećuje se i na bošnjačkoj, i na srpskoj i na hrvatskoj strani.

                        Prema riječima Zdenka Milinovića, predsjedavajućeg Centralnog popisnog biroa koje je objavljeno na prigodnom web-sajtu: na adresi: http://www.popis2013.ba/
''...Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini je jedan od najvažnijih i najsloženijih projekata koji se realizuju u posljednje 22 godine od kojeg će imati koristi svaki građanin BiH''.  

Legislativa - popis stanovništva 2013... u BiH; 

- Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine, (sl.gl. 10/12)
- Zakon o izmjenama zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini u 2013. godini (sl.gl. 18/13)
- Uputstvo - za organizovanje i provođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine, na teritoriju Federacije BiH
- Zakon o izmjenama zakona o organizaciji i sprovođenju popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine, u Republici Srpskoj
- Regulativa (EZ) br. 763/2008 Evropskog parlamenta i Vijeća o popisu stanovništva i stanova

Slobodno izjašnjavanje o naciji, vjeri i jeziku 

                          Bosanskohercegovačka ''Agencija za statistiku'' objavila je izgled konačne popisnice (vidjeti na: http://www.popis2013.ba/) za popis stanovništva BiH, koje će se obaviti u vremenu od 01. - 15. listopada 2013. godine.
Zamjećuje se da je građanima data veća sloboda izjašnjavanja prilikom odgovora na ''osjetljiva pitanja'' iako razne nevladine organizacije upozoravaju da još uvijek nisu spriječene mogućnosti zloupuraba i od popisivača, ali  i tumačenja prikupljenih podataka po završetku popisa!

                         Popisnica je u fazi tiskanja a sadržavat će ukupno 46 pitanja od kojih - 27 uobičajenih (standardiziranih) koja se susreću kod svih zemalja prilikom popisa stanovništva, dok su preostala pitanja odraz BiH specifičnosti. Prema glavnoj metodologistkinji Agencije za statistiku BiH, Nori Selimović, razriješene su neke dileme oko spornih pitanja, poput izjašnjavanja o jeziku, nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti:
''Kada je u pitanju izjašnjenje o etničkoj i vjerskoj pripadnosti ili maternjem jeziku u našim uputstvima strogo stoji napomena da prilikom ulaska u domaćinstvo kada obavlja razgovor (popisivač) može da saopšti osobi da osoba nije dužna da na ta pitanja daje odgovor. Postoji modalitet etnička ili nacionalna pripadnost Srbi, Hrvati, Bošnjaci ili nešto ostalo. Naše su instrukcije da popisivač upiše tačno onakav odgovor kako ispitana osoba kaže. Ako ispitana osoba kaže: ''Ja sam Marsovac'', znači njegova je dužnost da upiše - Marsovac''!  

                          Upravo zbog ovakve mogućnosti, pozivam sve građane Hrvate iz BiH,  koji će pristupiti narednom popisu, da se nedvosmisleno izjasne o pripadnosti hrvatskom narodu,  a za maternji jezik upišu -  hrvatski jezik! 

                           Iako člankom 12 Zakona o popisu stanovništva... nije obvezno izjašnjavanje o vjerskoj pripadnosti, prema točki 6. ''Uputstva za popisivanje osoba koje su duže od 12 mjeseci u inostranstvu'', - izjašnjavanje o vjeroispovijesti nije uvjetovano ''upisom u knjige neke vjeroispovijesti'', već - osjećajem pripadnosti nekoj vjeroispovijesti ili ne! 
Prema zakonodavcu, na ovo pitanje može postojati samo jedan odgovor!

                            Posebno ukazujem na mogućnost ''samopopisivanja'' i dostave popisnica poštom na adresu Centralnog popisnog biroa, te u tu svrhu upućujem sve one koji žive izvan BiH, odnosno u inozemstvu duže od 12 mjeseci, da prouče  ''Uputstvo za popisivanje osoba na privremenom radu ...'' koje zajedno sa POPISNICOM (P-1 IN) mogu vidjeti na, http://www.popis2013.ba/index.php/bs/ pod naslovom: - popis lica koja su u inzemstvu duže od 12 mjeseci.

NA KRAJU, POZIVAM SVE GRAĐANE BIH, A POSEBNO  SVOJE SUNARODNJAKE, HRVATE BOSANSKE POSAVINE KOJI SU PRILIKOM DAYTONSKOG RAZGRANIČENJA OSTALI U RS, ILI SU RASELJENI, DA SE OVIM POPISOM UVRSTE U POPIS DRŽAVLJANA BiH i tako dokažu da je prostor Bosanske Posavine, ali i cijele države BiH, i njihovo ''vlasništvo'' i da na njega polažu neotuđivo pravo!

Nema komentara: