petak, 28. studenoga 2014.

MAGLA


Prošlog vikenda u nedjelju, selo je bilo obavijeno gustom maglom koja se ''povlačila'' tek sredinom dana i prepuštala ga, još uvijek ugodnim sunčanim zrakama.
Nema komentara: