utorak, 26. svibnja 2015.

RADOVI NA ČIŠĆENJU KORITA UKRINE U NOVOM SELU!

Nakon što sam na intervenciju našeg mještanina, sada već pokojnog Marka Čabraje-Vragina, još 11.05.2011. godine, na ovom mjestu napisao post pod nazivom: ''TKO TO UNIŠTAVA NAŠU UKRINU?'' s namjerom da pokrenem kolektivnu svijest o očuvanju prirode, a posebno naše prekrasne rijeke Ukrine - ipak se nešto pokrenulo!
Naime, krajem prošlog mjeseca, zahvaljujući predsjedniku SO-e Brod, Ivi Mijiću i ministrici obrane Marini Pendeš, vojska BiH  je u centru sela, u blizini ''Velike i Male klade'' uspješno očistila prilazni put i korito rijeke, uklanjajući nevjerojatnu količinu raznog građevinskog otpadnog materijala koji je brutalno odložen u samo riječno korito, kako bi se lakše nastavilo sa eksploatacijom šljunka, naravno pri tome ne plaćajući ni općini ni selu, nikakvu naknadu!
O svemu sam pismeno obavijestio i ranijeg i sadašnjeg Načelnika općine, jer sličnih devastacija i udara na eko-sustav ima duž rijeke Ukrine, a pretpostavljam i Save, i nije to vidljivo samo u Novom Selu!
Uvažavajući sve probleme s kojima se općinska uprava stalno susreće, ustrajao sam tada u namjeri da pokažem koliko je  korito i obala  zasuta raznim građevinskim otpadom, i sve sam uredno potkrijepio nizom fotografija. 
Iako je do ove akcije  prošlo dosta vremena,  nadam se da ovo nije i zadnje angažiranje vojske na očuvanju eko-sustava na području općine Brod.
Hvala  svima koji su pomogli da se na ovom planu nešto konkretno započne, ali  na žalost, ovom akcijom je uklonjen samo mali dio otpada koji se i dalje neodgovorno odlaže na prilazima Ukrini, kod 'Čardaka' u Zborištu, u 'Adama', kod mosta u Koraću, u Luščanima, iza groblja na lokaciji 'Pridor'...
Nama ostaje vjerovati da će sličnih ''uređenja i čišćenja'' biti više i na drugim lokacijama, a do tada predlažem da pogledate nekoliko fotografija koje sam napravio 2011. i usporedite ih sa ovima koje sam preuzeo sa bloga: ''Savjet mjesne zajednice Novo Selo'' (Franjo Dujmić), koje su napravljene za vrijeme izvođenja radova:

Ukrina i prilazni put 2011, - ovako je sve izgledalo:


Ukrina u vrijeme radova, travanj 2015:

Ukoliko sami budemo odgovorni, i uspijemo onemogućiti ponovnu devastaciju i odlaganje raznog otpada u blizini spomenute lokacije, za očekivati je da će već ovog ljeta, ovo mjesto biti ponovno naše kupalište i okupljalište!

Nema komentara: