četvrtak, 12. svibnja 2016.

O NAZIVU 'NOVO SELO' I NEOBIČNIM NAZIVIMA NASELJA U BiH I SUSJEDSTVU

            Kad god pri ulasku u centar sela, kod kuće Marka Jularića prođem pored ploče sa  nazivom sela, zapitam se ne govori li i naziv nekog mjesta o samom mjestu,  isto  što i slučajevi sa prezimenima ljudi koja oslikavaju, sklonosti, porijeklo, zanimanja ljudi, o karakteru, izgledu ...
O čemu općenito govore nazivi naselja?

Otkuda Novom Selu baš taj naziv? Koliko ih je u bivšoj Jugoslaviji bilo, koliko je danas naseljenih mjesta sa nazivom NOVO SELO u Bosni i Hercegovini, ali i susjednim državama? 
Je li istina ili samo žargonska šala sa pričama o nesvakidašnjim, neobičnim, a često i ''zakukuljenim'' nazivima naselja u općinama Bosne i Hercegovine i njenim entitetima?
Jesu li ''Grablje'', ''Češalj'', ''Zlosela'', ''Dudle'', ''Gačice'', ''Grudnjak'' stvarni, službeni nazivi naseljenih mjesta u BiH i njenom susjedstvu?
Od kuda ti nazivi i tko ih je dodijelio pojedinim naseljima???

                     Na neka od pitanja koja često i sam sebi postavljam, moguće je logički odgovoriti pa čak i naći razumna opravdanja za njih, ali za mnoga postoje samo pretpostavke a često i legende.


O nazivu NOVO SELO, i njegovoj učestaloj upotrebi za imenovanje naseljenih mjesta

Ovaj, čest i u susjedstvu rasprostranjen naziv za naseljena mjesta, uglavnom sela,  ima logičan, a često i opravdan razlog svoga ''postojanja''.
Ranije sam već pisao o povijesti našeg Novog Sela, (blog: Povijest nastanka i razvoja Novog Sela) u dijelu, u kojem se govorilo o kraju 19. stoljeća i početcima gradnje željezničke pruge B.Brod-Sarajevo.

Naime, do tada se prostor našeg sela (a bit će slučajeva i kasnije), zvao - Otočak.
Razuman i logičan naziv, za sve koji su čitali knjigu Grad pored rijeke dr. Đ.Baslera, koji je taj naziv povezao sa samom lokacijom podignutog naselja, koje se smjestilo na prilično barovitom, plavljenom  i zapuštenom prostoru, na nešto čvršćim, povišenim i suhim oazama, koje su izgledale kao mali otoci. Otuda taj naziv.
Međutim, kada su graditelji pruge počeli navoziti građevinski materijal za gradnju pruge, i podizati radničke barake, pored 'carske džade', uz Ukrinu, tu će nicati trgovinice, brijačnica, kovačnice, mlin, gostionica, i sve će ličiti na novo naselje, koje je prozvano Novo Selo. Nekada pisano i kao jedna riječ - Novoselo!
                  U nekim slučajevima, kao što je riječ o Donjem Novom Selu u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, (RH) novo naselje nazvano Novo Selo, nastat će na ostatcima starih naselja: Drugovci, Blaževci i Pečkovci koja su se održala i u vrijeme Turaka, s tim što novo naselje sa novim nazivom nastaje na najboljoj zemlji toga kraja, sigurno od poplava i sa velikim ratarskim potencijalom!
Vrlo je interesantna i povijest nastanka Novog Sela Bračkog (na otoku Braču!), koje je prema povijesti utemeljilo četrdesetak uskočkih obitelji iz Poljica, sredinom 16. stoljeća...
                 Ne postoji više naselja sa istim nazivom, pa čak niti približno, kao što je slućaj sa nazivom Novo Selo. Po nekim procjenama u bivšoj državi, bilo ih je 73, a u susjedstvu još nekoliko. U Bugarskoj - 7, pa čak i u Mađarskoj - 1!
Ako se tom originalnom nazivu dodaju i sva slična (sinonimni nazivi) naselja kao što su: Novoselci (Sunja, Pleternica), Novoseljani (Bjelovar), ili naselje imena Novo Selište kod Petrinje, onda je njihov broj još i veći. 
Novo Selo, kao naziv našeg sela se počeo upotrebljavati krajem 19 stoljeća (od 1875. godine) i uz manje prekide se održao do današnjih dana.

                 Međutim, pravo je pitanje zapravo,  koliko je danas naselja u BiH, odnosno u njenim entitetima pod imenom ''Novo Selo''?

Popis naselja naziva Novo Selo u BiH:

 1. Novo Selo (Bijeljina) .................. Republika Srpska
 2. Novo Selo (B.Brod)  ...................                ''
 3. Novo Selo (Gradiška) .................                ''
 4. Novo Selo (Vukosavlje) ..............                ''
 5. Novo Selo (Zvornik) ...................                ''
 6. Novo Selo (Kupres)  ...................                ''
 7. Novo Selo (Prnjavor) .................                ''
 8. Novo Selo (Sokolac) ...................                ''
 9. Novo Selo (Šamac)  ....................                ''
10.Novo Selo (Tešanj)  ....................    Federacija BiH
11.Novo Selo (Zenica) .....................                ''
12.Novo Selo (Odžak)   ....................                ''
13.Novo Selo (D.Vakuf) ..................                ''

                Pored ovoga popisa, pogledajmo koliko je naselja sa nazivom Novo Selo ili sličnim nazivom, u ostalim državama bivše Jugoslavije:

Crna Gora:
 1. Novo Selo (Danilovgrad) Republika C.Gora

Hrvatska:
 1. Novo Selo (Vrbovec) 
 2. Novo Selo (Sisak)
 3. Novo Selo (Selca, Brač)
 4. Novo Selo Glinsko, (Glina na Baniji)
 5. Novo Selo (Slunj)
 6. Novo Selo Koreničko (naselje u općini Plitvička jezera)
 7. Novoselo Bilajsko (naselje u gradu Gospić)
 8. Novo Selo Trnovačko (naselje u gradu Gopić)
 9. Novo Selo Bosiljevsko
10.Novo Selo Garešničko
11.Novo Selo Lasinjsko
12.Novo Selo Lekeničko
13.Novo Selo na Dravi
14.Novo Selo Okićko
15.Novo Selo Palanječko
16.Novo Selo Perjasičko
17.Novo Selo Podravsko
18.Novo Selo Rok
19.Novo Selo Žuberačko
20.Novo Selo (Čazma)
21.Novo Selo (Požega)
22.Nova Sela (Omiš)
23.Nova Sela (Trilj)
24.Nova Sela (Kula Novinska, Dubrovačko-neretvanska žup.)

Makedonija:
 1. Novo Selo (naselje i istoimena općina N.Selo)
 2. Novo Selo (naselje u općini Bogovina)
 3. Novo Selo (naselje u općini Veles)
 4. Novo Selo (naselje u općini Debarca)
 5. Novo Selo (naselje u općini Demir Hisar)
 6. Novo Selo (naselje u općini Zelenikovo)
 7. Novo Selo (Kičevo)
 8. Novo Selo (Kočani)
 9. Novo Selo (Kumanovo)
10.Novo Selo (Radovište)
11.Novo Selo (Struga)
12.Novo Selo (Mavrovo i Rostuša)
13.Novo Selo (naselje u općini Čaška)

Srbija sa Kosovom:

 1. Novo Selo (Kanjiža)
 2. Novo Selo (Vladimirci)
 3. Novo Selo (Loznica)
 4. Novo Selo (Velika Plana)
 5. Novo Selo (Sokobanja)
 6. Novo Selo (Vrnjačka Banja)
 7. Novo Selo (Raška)
 8. Novo Selo (Gadžin han)
 9. Novo Selo (Kuršumlija)
10.Novo Selo (Prokuplje)
11.Novo Selo (Bela Palanka)
12.Novo Selo (Kosovska Kamenica)
13.Novo Selo (Lebane)
14.Novo Selo (Leskovac)
15.Novo Selo (Surdulica)
16.Novo Selo (Vitina)
17.Novo Selo (Vučitrn)
18.Novo Selo (Trgovište)
19.Novo Selo (Peć)
20.Novo Selo (Prizren)
21.Novo Selo (Srbica)
22.Banatsko Novo Selo (općina Pančevo)

               Pored navedenih popisa naselja sa nazivom Novo Selo u novonastalim državama bivše Jugoslavije, treba spomenuti i Bugarsku u kojoj je evidentirano 7 naseljenih mjesta sa nazivom Novo Selo, te Mađarsku koja ima Novo Selo u Šomođskoj županiji!


O neobičnim, nesvakidašnjim i smiješnim nazivima mjesta u BiH i susjedstvu:

               Vjerujem da smo već svi čuli za Babinu Gredu, Generalski Stol, ili Sv.Petra u Šumi, ali pretpostavljam da mnogi nikada nisu čuli za mjesto naziva Skočigrm, Budalice ili Grablje!

Prema Mustafi Smajloviću koji se detaljnije bavio istraživanjem naziva naselja, gotovo da u Bosni i Hercegovini i nema općine u kojoj ne postoji barem jedno selo ili naselje, nesvakidašnjeg, odnosno ''čudna'' naziva.

Iskreno, najviše je sela koja u nazivu nose obilježja ljepote, ljubavi, rajskog užitka, miroljubivosti, kao što su: Dobrić (Široki Brijeg), Duša i Svilići (G.Vakuf), Ugodovići (Teslić), Sretnice (Mostar), Ljubomišlje (Rogatica) ili Tešanjsko naselje Medakovo!

U nazivima nekih sela u BiH, kriju se čuda, altke, zagonetala ili smetala.
Tako nailazimo na nazive naselja: 'Čuništa', 'Čuda', 'Prguševa' (kod Olova), 'Češalj' (kod Višegrada), 'Grablje' (Ljubinja).  
Na još neobičnije nazive mjesta nailazimo u općini Prijedor: 'Ometala', 'Lizoperci' ili 'Varavara'!
Ništa manje zanimljivo nije niti mjesto naziva 'Pištaline' (B.Krupa), 'Šije' (Tešanj), 'Dudle' (Konjic) ili pak 'Udavača Brdo' kod Mrkonjić Grada.
Na nazive naselja 'Obadi' (Srebrenica i Kalinovik), te 'Kokošari' i 'Krpeljići' kod Travnika, već su navikli i nitko im se više ne smije!


Prema svemu sudeći, kako Smajlović tumači, - i plač, tuga i čemer kumovaše nastanku mnogih prezimena u BiH naseljima.
Tako kod Stoca imamo 'Suzine', 'Plačikus' kod Kalinovika, 'Kukavice' kod Rogatice, 'Tugovići' kod Tešnja, 'Paklenica' kod Olova i Maglaja, 'Čemerno' kod Gacka, 'Crnoglav' kod Neuma, 'Mrakovi' kod Kiseljaka, a 'Pocrnje' kod Ljubinja, dok se 'Crnopod'' smjestio kod Ljubuškog.
'Pokojište' (Konjic), 'Bezimlje' (Goražde), zatim 'Grdovo' (Jajce) i 'Žulj' kod Sokoca, nastavak su ovog neobičnog i čudnog niza.
Koliko god to zvučalo smiješno ili neobjašnjivo čudno, neka BiH sela nose i ovakve nazive: 'Gnojnica' (Lukavac i Odžak), 'Zlosela' (Kupres), 'Zlokuće' (Bugojno i Kakanj), 'Zvjerina' (Bileća), 'Svinjarevo'' (Kiseljak)...

                   Na području RS, manjeg BiH entiteta, također nailazimo na niz zanimljivih naziva sela, kao što su:  'Gola Glavica', 'Konjsko', 'Kučići', 'Necvijeće', 'Skočigrm', 'Žabica', 'Gaćine'.
Tako kod Nevesinja je 'Lakat', u općini Rudo se nalaze 'Budalice', a 'Babin Potok', 'Vučine', 'Pijavice', te 'Orahovići', 'Ubava' i Češalj' su kod Višegrada.
Niz se nastavlja općinom I.Sarajevo, gdje se nalaze 'Vučija Luka' i 'Blizanci' a u području Sokoca su: 'Vražići', 'Jabuka' i Nepravdići',  dok su 'Plakalovići' u općini Vlasenica.
U RS su i sela sa nazivima: 'Gušteri', 'Kaluđerica', 'Golo Brdo', 'Kriva Bara', 'Tišina', 'Osinja', 'Bunar', 'Pjevalovac', 'Gusak'...
Posebna je priča (legenda) o prnjavorskom selu 'Smrtići', koje je po legendi dobilo ime po pomoru žitelja koji se dogodio u 17. stoljeću kada je od kuge pomrlo svo stanovništvo. Ponovnim naseljavanjem toga prostora lokalitet je nazvan Smrtići, i taj se naziv održao sve do današnjih dana!
                  No, kako god tko shvaćao i tumačio nazive navedenih sela, treba reći da nazivi ma kakvi god oni bili i kako god u izgovoru zvučali, niti najmanje ne umanjuju ljepotu tih sela i krajolika kojem pripadaju.

                  Da se ovo ne shvati kao specifičnost samo Bosne i Hercegovine, podsjećam da je i u našem susjedstvu (Hrvatska, Srbija...) pregršt neobičnih, smiješnih i čudnovatih naziva sela ili naselja.
Tako u Hrvatskoj susrećemo nazive:
- Babina Greda, Špičkovina, Generalski stol, Apatija, Sv.Petar u Šumi, Čingi-lingi, Veliko Svinjičko, Gornje i Donje Cjepidlake, Mustafina Klada, Grudnjak, Gačice, Babina Guzica, Prduša Vela, Svinjarevci, Donja Batina...

U Srbiji pak nalazimo sela sa sljedećim nazivima, također vrlo zanimljivim i neuobičajenim:
- Palestina, Svinjište, Obzir, Dupeljevo, Smrdić (2005.g. promijenilo ime u 'izvor').
Postoji i mjesto naziva Obrva i Padež, te Trudelj, Visočka Ržana, Ljubiš i Mozgovo.
Vrlo interesantan je i naziv sela Donje Brijanje! kod Bojnika (Leskovca), te Visibaba kod Požege.

                Toliko o nazivu 'Novo Selo', njegovoj učestalosti u nazivima naselja (sela) u drugim sredinama, te o neobičnim i zanimljivim nazivima mjesta (sela) na prostoru bivše države!

Nema komentara: