četvrtak, 18. kolovoza 2016.

NAŠIM SOKACIMA 16.08.2016.
Iz Dujminog sokaka Od škole do raskrižja u Mijićima
... i dalje do Dujmića.
Kod Ante Rubila, uz glavnu cestu...


pa kroz Odobašiće do Kovačevića.

Nema komentara: