petak, 28. studenoga 2014.

MAGLA






Prošlog vikenda u nedjelju, selo je bilo obavijeno gustom maglom koja se ''povlačila'' tek sredinom dana i prepuštala ga, još uvijek ugodnim sunčanim zrakama.




ponedjeljak, 10. studenoga 2014.

BOJE JESENI (I)

Gledano kalendarski, jesen je već raspolovila, a toplo i prilično sunčano vrijeme vegetaciju još uvijek održava na ''životu'' pa se na sve strane još uvijek mogu vidjeti - zelena trava ali i vidljive promjene na okolnom drveću čije lišće polagano mijenja svoju boju. Pred vama je nekoliko fotografija snimljenih 09.11.2014. godine na raznim lokacijama u Novom Selu: