ponedjeljak, 22. lipnja 2015.

NOVO SELO - 21.06.2015.

Početak ljeta, lijepo i sunčano vrijeme, razlogom su obilaska sela i mjesnog groblja. 
A tamo, iako je tek nedavno "očišćeno" parkiralište uz groblje još uvijek uredno,  uz ogradu prema Ukrini odloženi su elementi uklonjenog spomenika! Nadam se da to neće biti novo mjesto odlaganja sličnog otpada! U prilogu posta je  i nekoliko fotografija napravljenih u Parašliki i jedna iz Čabrajinog (Andrinkinog!) sokaka:

nedjelja, 7. lipnja 2015.

SLIKE SELA - KASNO PROLJEĆE 2015. GODINE

I kao što to često biva, sve snimljeno, iz ovih ili onih razloga ne bude odmah i objavljeno. Tako je i kod mene. Neke fotke su stare i po 10-15 dana, a neke su od juče! U priloženom foto-albumu je nekoliko fotografija snimljenih u zadnjoj dekadi svibnja i ovog vikenda lipnja, u vrijeme kada je cvijetanje voća već završilo, a Ukrina se polako predavala ljetu. Priroda je zaokruživala napušteno selo, beskrajnim raslinjem i zelenilom, a ono malo žitelja i njihove lijepo uređene okućnice, stidljivo bljeskaju u beskraju napuštenosti i tišine.
Prednjači mjesna crkva koju dodatno uređuju za skoru posvetu, ali i konačno zaustavljeno devastiranje rijeke Ukrine:


subota, 6. lipnja 2015.

NATJEČAJ DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN HRVATSKE

              U cilju očuvanja  i unapređenja rada kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija hrvatskog naroda u dijaspori, a posebno u Bosni i Hercegovini, Državni ured Republike Hrvatske, raspisao je Javni natječaj za pomoć u izgradnji, opremanju i očuvanju spomeničke baštine, te financiranju izdavačke i informativne djelatnosti od interesa za hrvatski narod.

Natječaj je otvoren za sve pravne subjekte 30 dana, računajući od dana objave javnog natječaja, a upute za apliciranje i potrebnu dokumentaciju sa prijavnim obrascima, mogu se dobiti na telefon:  +385 1 6444 692, 6444 681 radnim danom od 10.00 do 14.00 sati ili na e-mail adresu: hrvati-bih-projekti@hrvatiizvanrh.hr.  

Sve upute sa priloženim obrascima se mogu  pogledati i na web.stranici "Državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske", a potrebni obrasci se mogu pogledati i na kraju teksta, otvaranjem postavljenih linkova. Sadržaj objave prenosim  u cijelosti:


"Objavljen Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH


Povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku, te očuvanje njihove pune jednakopravnosti strateški je interes Republike Hrvatske. U tom cilju, nastavljajući pružati potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske raspisao je 2. lipnja 2015. Javni natječaj za 2015. godinu (tekst Javnog natječaja i pripadajući obrasci u privitku).

Prijaviti se mogu registrirane pravne osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i to za programe i projekte koji zadovoljavaju opće i javne potrebe Hrvata u Bosni i Hercegovini kao što su:

• izgradnja, obnova i opremanje ustanova kulture, te zaštita i obnova spomenika kulture, kao i podrška najznačajnijim kulturnim manifestacijama
• potpora javnim glasilima na hrvatskom jeziku koja osiguravaju pravo na informiranje
• nabava knjiga i časopisa hrvatskih nakladnika za škole (od osnovne škole do sveučilišta) i narodne knjižnice te potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i časopisa od kulturološkog značenja.
• izgradnja, obnova i opremanje obrazovnih ustanova (od predškolskih ustanova do sveučilišta) te izrada programa i projekata za izvođenje nastave na hrvatskom jeziku
• izgradnja, obnova i opremanje zdravstvenih ustanova te nabava opreme za liječenje, zaštitu i očuvanje zdravlja
• infrastrukturni projekti i drugi projekti usmjereni na stvaranje preduvjeta za održivi povratak i opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini

Prednost u dobivanju financijske potpore i nadalje će imati veći projekti koji proizvode dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, zatim programi i projekti koji se provode u partnerstvu s pravnim osobama iz Republike Hrvatske u smislu prekogranične suradnje, kao i programi i projekti koje financijski podupire lokalna zajednica.

Prijavu programa i projekta na prijavnom obrascu s traženom projektnom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu: Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, s napomenom "za Javni natječaj".

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Natječaja, zaključno s 2. srpnja 2015. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: +385 1 6444 692, 6444 681 radnim danom od 10.00 do 14.00 sati ili na e-mail adresu: hrvati-bih-projekti@hrvatiizvanrh.hr"


-

srijeda, 3. lipnja 2015.

KONAČNO NA SNAZI SPORAZUM O STABILIZACIJI IZMEĐU BiH I EU

U cilju pravovremenih i kvalitetnih priprema Bosne i Hercegovine za pristupanje članstvu Europske unije, nakon niza primjedbi i usuglašavanja stavova sa EU, konačno je deblokiran Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Republike BiH i EU.
O  deblokadi sporazuma, izvjestila je  agencija ''SRNA'', 01.06.2015. godine u ''Dnevnom avazu''. Tom prilikom objavljen je sljedeći tekst, koji prenosim u izvornom obliku:''Od danas je na snazi Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU, čiji je cilj priprema zemlje za buduće članstvo u Uniji.
- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju predstavlja okvir za odnose EU i BiH. Ovaj sporazum postepeno uspostavlja područje slobodne trgovine između EU i te zemlje - saopšteno je ranije iz Brisela.

Ovim dokumentom se "utvrđuju zajednički politički i ekonomski ciljevi i ohrabruje regionalna saradnja".

- U kontekstu pristupanja Evropskoj uniji, sporazum služi kao osnova za provođenje procesa pristupanja - navodi se u saopštenju.

Stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju daće okvir koji omogućava BiH ozbiljne iskorake i rad na potrebnim reformama, ocijenio je specijalni predstavnik EU u BiH Lars-Gunnar Wigemark.

Wigemark je ranije kao ključne naveo ekonomske i reforme u sistemu socijalne zaštite, te one koje se odnose na vladavinu prava.

Ističući da mnogi u BiH žele da vide konkretan napredak u odnosima BiH i EU, Wigemark je naglasio da će neophodne reforme morati da budu u skladu sa standardima EU.

Specijalni predstavnik EU obećao je pomoć BiH da sprovede reforme.

Vijeće EU usvojilo je 21. aprila odluku o zaključenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa BiH.''

Autor: Srna