petak, 25. listopada 2013.

BRUTALAN ODNOS PREMA UKRINI I NJENOJ PRIRODI!

 Napisao: Jozo Kovačević

              Već sam u nekoliko navrata pisao i ''pokazivao'' kako izgleda devastirano korito i uže područje uz rijeku Ukrinu, na području Novog sela i Koraća, na nekoliko pristupačnijih lokacija. 
             Tako se na ovom blogu, u posljednju godinu-dvije, našlo pregršt  fotografija sa poznatih ''Perinih brzaca'' kod male klade, zatim iz dijela sela pod nazivom Ade, lociranog iza Fontana i Dujmića;  sa novoseljanskog dijela ''Pridora'', iz Krijanova pruda neposredno preko puta Barice i imanja koraćanskih obitelji Gusak, zatim sa lokacije neposredno uz most na putu za Koraće... 
                         Na svim fotografijama je jasno  dočarana sva ''kreativnost'' bezobzirnih uništavača i devastatora i korita rijeke, ali i njenog bližeg obalnog pojasa.
Našlo se tu, namjernog skretanja toka rijeke, radi lakšeg pristupa i eksploatacije velikih količina šljunka koje su nastajale godinama i pratile vode Ukrine, sve do ušća u Savu.
Neshvatljive su i slike zapriječenih prilaznih putova (čuvanje odlagališta i zaliha šljunka samo za svoje potrebe), nasutih hrpa građevinskog otpada svugdje uokolo, pa i u samo korito rijeke, kako bi se napravili i učvrstili novi prilazni putovi, tamo gdje ih ne bi smjelo niti biti! 
Staklo, cigle, crijep, betonski elementi, željezo i keramika... ma sve što se moglo pokupiti prilikom
''čišćenja'' okućnica!
                         Jučerašnji obilazak ranijih ''deponija'' koje su nepoznati ''čuvari prirode'' otvorili duž rijeke Ukrine, ponovno je zaprepaštavajući!


Uništavaju sve oko sebe pa čak i mnogima  neznane prirodne ''stabilizatore'' života u, i oko rijeke! 
Naprimjer, ovako izgleda ''uzročnik'' cvjetanja ukrinske vode, rijetki fenomen koji se može vidjeti u ljetnim večerima i noćima mjeseca kolovoza, kada se oko vodotoka javljaju rojevi vodenih insekata, leptira čije larve žive na dnu rijeke pune tri godine, a u vrijeme parenja stječe se dojam da je rijeka - procvjetala!
Imaju li uopće pojma ovi devastatori, bez obzira bili to neodgovorni pojedinci ili pak, kako narod priča - '' i vojska je tu nedavno kopala!!!'', što sve svojim nemarom i brutalnom presijom na prirodu - RUŠE!
Jedan primjer ovakve neodgovornosti i devastacije prirode i što se sve uništava, je poznato ukrinsko ''cvjetanja vode'', o čemu je detaljnije pisano na portalu - TOD Derventa:

''Ovaj fenomen je dokaz da je Ukrina ekološki čista, a do sada je poznat  još na rijeci Tisi i Hoanghou u Kini. 
Vodeni cvjetovi ili efemeroptere su veoma stara grupa krilatih insekata koji imaju izuzetno kratak stadij odraslih jedinki, dok njihove larve duže žive, i taj dio života provode u vodi. Larve vodenih cvjetova imaju veliki značaj kao važna karika u lancu ishrane u riječnim ekosistemima, jer predstavljaju hranu ribama, a posebno pastrvama koje se nalaze u gornjem toku rijeke Ukrine. 
Pored toga, larve nisu u mogućnosti da trpe promjene kvalitete vode, veoma su osjetljive na promjene u životnoj sredini  (poput zagađenja), uslijed čega se koriste kao bioindikatori. 
Na kopnu se mnoge životinje hrane i razvijenim odraslim jedinkama vodenih cvjetova u vrijeme njihove masovne pojave.''

Ne uništava se samo prirodni potencijal i poznati prirodni resursi (besplatno eksploatiranje nalazišta šljunka, dok lokalna zajednica grca u besparici!), već se uništava i već izgrađena putna i ina infrastruktura u koju je uloženo mnogo i novaca i vremena.

Na fotografijama se lijepo vide dvije nove, svježe iskopane rupe, neposredno uz silazni put do korita Ukrine u blizini mosta na putu za Koraće! Naravno, između i okolo njih su hrpe novog građevinskog otpada...
Po pričama, ''tu je nedavno kopala vojska?'', ali  rupe stravično izgledaju, duboke po 6-7 metara, svega metar-dva od spomenutog silaznog puta koji je napravljen sedamdesetih godina prošlog stoljeća, i s kojim su se mnogi služili, pa čak i nekadašnji eksploatatori šljunka!
A uz najnovije iskopane rupe,  postoji velika mogućnost daljnjeg osipanja (urušavanja) spomenutog prilaznog puta koji vodi do Ukrine i šljunka koji je voda nanijela  u neposrednoj blizini samog mosta!
Prilikom kopanja oštećen je i jedan razdjelni vodovodni šaht, koji se nalazi na trasi nekadašnjeg vodocrpilišta kojim je voda dalje išla put Koraća i grada Dervente! 


 


E pa gospodo, ovo jeste nevjerojatno, ali nažalost ipak istinito! 
Snimljeno 24. i 25.10.2013. godine kod mosta, na putu za Koraće!

                           Ostaje nam za nadati se, da će osim nedavnog zaista uljudnog, brižnog  i pristojnog pismenog odgovora gospodina načelnika općine B.Brod, upućenog administratoru ovog bloga,  uslijediti i nekakva konkretna akcija nadležnih općinskih vlasti!
Naprimjer, barem jedna rasprava na sjednici Skupštine, gdje bi se iznijele činjenice o trenutnom stanju ali i konkretne mjere  s ciljem spriječavanja daljnjeg uništavanja korita rijeke Ukrine, te donošenje odluke o hitnoj naplati besprizorne eksploatacije prirodnih resursa!

1 komentar:

Anonimno kaže...

ima tu i novoseljana u kampanji sljunka i gradjevinskog otpada.'''