utorak, 9. listopada 2018.

DAN NA SUNCU, JUTRO U MAGLI!

Mnogi mi dobronamjerno sugeriraju da snimljene fotografije na terenu jednostavno objavim na FB-u, ali nemam srca ne objaviti ih i pohraniti na zavičajnom blogu koji eto opstaje već punih jedanaest godina.
U tu čast, napravio sam pravi foto-album, snimljen djelomično u selu i na Ukrini (na dvije lokacije) za vrlo toplog, sunčanog i ugodnog dana.
Probudivši se i vidjevši jutarnju maglu, poželio sam i to ovjekovječiti. Tako nastade nekoliko fotografija jesenskih motiva obavijenih prilično ''teškom'' maglom...