ponedjeljak, 25. ožujka 2013.

''LET IZNAD UKRINE''


Listajući brodske portale, uočio sam na portalu www.nasgrad.com, zgodan videozapis
napravljen iz zraka, za jednog helikopterskog nadlijetanja korita rijeke Ukrine. Preporučam vam da pogledate iznimno zanimljivo meandriranje naše ljepotice i živopisno korito  Ukrine, na relaciji Derventa  - ušće u rijeku Savu.
Naravno, zahvaljujemo kolegama sa spomenutog portala koji su osigurali ovaj kratki video
te na ispisu mjesta kroz koja  Ukrina ''prolazi'' na putu do svog ušća:


Nema komentara: