utorak, 27. listopada 2020.

OBAVIJEST iz Odsjeka za poslove zaštite i spašavanja općine Brod (CZ)

          Gospodin Jovan Srijemac, stručni suradnik na poslovima zaštite i spašavanja u općini Brod, uputio je zamolbu za objavu važne obavijesti o nastavku deminiranja rizičnih površina u općini Brod, a posebno na prostoru naseljenog mjesta KORAĆE. 

Nevladina humanitarna međunarodna deminerska organizacija NPA (Norveška narodna pomoć) još proljetos je započela sa poslovima razminiranja cijelog prostora naseljenog mjesta Koraće i dovršetak radova na pojedinim lokacijama naseljenog mjesta Novo Selo. Cijeli projekt pod operativnim nazivom ''Minski sumnjiva površina'' na preko 900.000 m2 trebao bi biti završen do kraja 2021. godine. U tu svrhu priložena je i sljedeća objava-obavijest za stanovništvo navedenih mjesta, koju prenosim u izvornom obliku:   
Obavijest za medije

''Nevladina humanitarna organizacija Norveška narodna pomoć u BiH (NPA) je u junu mjesecu 2020.godine započela projekat deminiranja na području lokalne zajednice Koraće, opština Brod, ukupne minski sumnjive površine od 928,326m2, a na lokacijama na kojima se sumnja na prisustvo mina i ostalih eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata. Aktivnosti deminiranja na pomenutom lokalitetu se izvode na više poligona a trajat će do kraja deminerske sezone tekuće godine, te nastaviti u slijedećoj 2021.godini, kada vremenske prilike dozvole nastavak deminerskih aktivnosti.

 Na minski sumnjivim lokacijama koje se nalaze u sklopu NPA radilišta „Koraće“, NPA provodi aktivnosti čišćenja i tehničkog izviđanja u saradnji sa predstavnicima Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini – BHMAC, regionalna kancelarija Banja Luka, te lokalnom zajednicom. Aktivnosti humanitarnog deminiranja na području lokalne zajednice Koraće, opština Brod  finansira savezna Republika Njemačka uz podršku Norveškog ministarstva vanjskih poslova.

Ova finansijska pomoć omogućava organizaciji NPA da uz pomoć takozvanog procesa „oslobađanja zemljišta“ u opštini Brod pristupi čišćenju i tehničkom izviđanju površina, koje je prethodno Njemačka ambasada obišla i odabrala na području lokalne zajednice Koraće. Međunarodno priznati proces oslobađanja zemljišta omogućava čišćenje minsko sumnjivih područja na najefikasniji način, nakon čega će se zemljište koristiti slobodno u poljoprivredne svrhe i šumarstvo, te staviti na raspolaganje za povratak stanovništva u ove krajeve. 

Ovom prilikom želimo da izrazimo zahvalnost Saveznoj Republici Njemačke koja od 1997.godine podržava proces deminiranja u Bosni i Hercegovini.

Važno je napomenuti i da je Ministarstvo vanjskih poslova Norveške, takođe, finansiralo provođenje aktivnosti čišćenja i uklanjanja zaostale kasetne municije a koje je provodila NPA na području lokalne zajednice Novo selo, opština Brod u periodu 2015-2019.godina.

Kontakt osoba za odnose s javnošću: Selma Antić, e-mail: selmaa@npaid.org broj telefona: 062 337 741.

Srdačan pozdrav,

Obavještenje

Tokom provođenja deminiranja, predstavnici Norveške narodne pomoći u BiH održavaju saradnju sa predstavnicima mjesne zajednice Koraće, kao i stanovništvom iz susjednih zajednica a u cilju kontinuiranog prikupljanja informacija, te identifikacije osoba koje mogu dati dodatne informacije o miniranosti terena. Komunikacija sa lokalnim stanovništvom je neophodna, stanovništvo je upoznato sa planiranim aktivnostima, te eventualnoj potrebi da se reducira kretanje za vrijeme izvođenja uništavanja pronađenih sredstava na određenim lokacijama.

S obzirom da je NPA zadatak “oslobađanja zemljišta” obuhvatio veliku površinu koja je sumnjiva na mine i ostala eksplozivna sredstva zaostala iz rata (NUS), predstavnici Norveške narodne pomoći u BiH nastojat će kontaktirati osobe koje su bile stacionirane na ovim prostorima tokom rata, kako bi od njih dobili dodatne informacije o naznakama miniranosti terena na području mjesne zajednice Koraće, opština Brod.

Tokom izvođenja deminiranja, naša organizacija provodi različite terenske aktivnosti koje podrazumijevaju i aktivnosti upozoravanja stanovništva na opasnost od mina i NUS-a s ciljem smanjenja rizičnog ponašanja ugroženih grupa stanovništva i pojedinaca, te razmjene informacija.

U vezi sa navedenim, Norveška narodna pomoć u BiH poziva stanovništvo mjesne zajednice Koraće i susjednih naseljenih mjesta, kao i stanovništvo opštine Brod na saradnju, kako bi uspješno i kvalitetno proveli aktivnosti deminiranja, te vratili zemlju lokalnom stanovništvu na sigurnu upotrebu i korištenje. U slučaju da raspolažete valjanim informacijama o minskoj situaciji na području mjesne zajednice Koraće, opština Brod molimo Vas da slobodno kontaktirate NPA operativnog oficira  na broj telefona: 062 334 079.

              Realizacija ovog projekta se izvodi na osnovu godišnjeg plana Norveške narodne pomoći u BiH, a projekat finansira Vlada savezne republike Njemačke uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške.''


             

1)    Uvodni dio

Stanovništvo lokalne zajednice Koraće i susjednih naseljenih mjesta, na području opštine Brod, se ovim putem poziva na poštivanje postavljenog minsko-deminerskog obilježavanja, te postavljenu zabranu ulaska u obilježena deminerska radilišta, kao i obustavljanje svih sezonskih radova (izvlačenje šume, lov i dr.) u neposrednoj blizini deminerskih radilišta Norveške narodne pomoći dok radovi na deminiranju traju a kako bi izbjegli rizično ponašanje pojedinaca ili grupa, te omogućili nesmetano i kvalitetno odvijanje deminerskih aktivnosti.

2)    Sigurnosne poruke

Mine i ostala eksplozivna sredstva zaostala iz rata su stalna prijetnja po lokalno stanovništvo, s toga je potrebno poštovati slijedeće poruke:

1)    Prije odlaska u nepoznato područje potrebno je informisati se o minskoj situaciji za određeno područje/lokaciju u nadležnoj službi civilne zaštite;

2)    Minske oznake predstavljaju sumnjive površine, opasne po život;

3)    Uvijek koristite sigurne površine za kretanje (utabane staze, asfaltne puteve);

4)    Ne ulazite u obilježena i zabranjena područja zbog opasnosti od mina i ostalih eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata;

5)    Ne uništavajte postavljeno minsko/deminersko obilježavanje;

6)    Nepodižite sumnjive nepoznate predmete sa zemlje;

7)    U slučaju pronalaska sumnjivog eksplozivnog sredstva odmah o tome izvijestite policiju na besplatni broj 122;

8)  Za dodatna pitanja o površinama sumnjivim na mine i ostala eksplozivna sredstva zaosta iz rata u Bosni i Hercegovini, kontaktirajte Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini - BHMAC.

 

Nema komentara: